Some One Else Ministries

 

Some One Else Ministries

SomeOneElse Ministries is een bediening van Sam en Els Peene.
"Some One Else" wijst naar de Here Jezus en naar de bediening van Hem die anders was.
We willen ook door Hem gebruikt worden voor iemand anders, de mens die we ontmoeten.

Bijbeltekst
De bijbeltekst Johannes 15 : 16 speelt een belangrijke rol in ons werk.
NBV-vertaling: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
NBG-vertaling: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Some One Else Ministries
De naam SomeOneElse is ontstaan doordat we onszelf voorstellen als Sam-en-Els. Meestal gaat dat in één adem, zoals dat al sinds onze verkering gaat. Het klinkt in het Engels als SomeOneElse. Vandaar dat de naam enerzijds een verbastering is van onze namen. Anderzijds betekent het letterlijk "Iemand anders".

Voor ons verwijst het naar de Here Jezus en wijst het op de bediening van Hem die anders was. Het is ons verlangen om door Hem gebruikt te worden voor iemand anders, de mens die we ontmoeten.
Some One Else is een bediening met een profetisch en apostolisch karakter, hetgeen inhoudt dat we gemeenten en individuele gelovigen bemoedigen, richting geven, toerusten, etc. vanuit Gods geopenbaarde Woord en de gaven van Zijn Geest.

We kwamen erachter dat we op zich wel allerlei goede en christelijke activiteiten deden, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook bezig bent met de werken die God voor je bereid heeft.
Dit heeft ertoe geleid dat we verschillende activiteiten en werken zijn gestopt, om ons meer en beter te kunnen richten op datgene waarvan wij vinden dat dat de komende jaren de meeste prioriteit heeft in ons leven.
Naast onze betrokkenheid bij een zigeunergemeente in Hongarije, hebben we verder regelmatig contact met een zendeling in Brussel (Richt-Jan Hamhuis) die bij Y.W.A.M.-België de christelijke boekwinkel "Message Media" runt. Verder is Sam als adviseur betrokken bij het werk van Aglow - afdeling Goes.


Verhaal Sam - Mijn jeugd
Hallo, ik ben Sam Peene, geboren 25 juli 1956. Later hoorde ik van mijn moeder dat ik mijn geboorte ternauwernood heb overleeft. "Iedereen" dacht dat ik het niet zou halen, maar God had en heeft een plan met mijn leven.

Tot geloof gekomen
In 1974 ben ik tot persoonlijk geloof gekomen, doordat God zich aan mij openbaarde terwijl ik op het "klein zandje" zat in Vlissingen. Een strandje aan het einde van de oprit Coosje Buskenstraat bij de Boulevard Bankert. Ik was op de vlucht en sloeg daar op het strand mijn Bijbeltje open en las de voor mij onbekende woorden uit Psalm 139 "al zou je vluchten naar het uiterste der aarde, ook daar ben Ik".
Met andere woorden voor God kun je je niet verstoppen, Hij is overal en ziet je altijd waar je ook bent. Daarna las ik de woorden dat Hij mij gevormd heeft in de moederschoot, ja dat Hij mijn vormeloos begin zag en nog veel meer staat er in deze psalm. Enfin lees het zelf maar eens.
Thuis heb ik op mijn slaapkamer de Here Jezus gevraagd in mijn leven te komen. Op diezelfde slaapkamer ben ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik in tongentaal.

Joh 15:16
Nadat ik met pinksteren 1975 belijdenis had gedaan in de gereformeerde kerk, ging ik in die zomer kinderkampen leiden bij In de Ruimte te Soest. Terwijl ik in de trein zat en ernaar toe reed vroeg ik mijzelf af wie ik was om dat te mogen doen, wat een voorrecht, en of het ook Gods wil was. Ik sloeg toen mijn Bijbel open in de trein bij Johannes 15:16 en las "niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven in eeuwigheid."
Er volgden 3 jaren waarin ik bijbelstudie volgde bij onze wiskundeleraar Piet de Rijke, samen met mijn vriendin en huidige vrouw Els. Een fundament werd gelegd. Daarna waren we 8 jaar binnen Youth for Christ actief in binnen- en buitenland. Vervolgens werden we actief kerklid in de gereformeerde kerk.

Crisis
In die tijd werkte ik ook als personeelsfunctionaris bij het Loodswezen en volgde ik 5 jaar een HBO opleiding in Rotterdam. In 1984 kwam er een periode in mijn leven waarin ik worstelde met God, met de kerk en met mezelf. Mijn vader overleed aan longkanker, mijn beste jeugdvriend Ab overleed aan leukemie en zelf had ik een fijne baan, een leuke vrouw, lieve kinderen en ik wist ergens wel dat ik een roeping had, dat God mij riep, maar voor wat? Omdat voorzover ik wist dominee de enige betaalde baan was dacht ik dat God mij riep om voorganger te worden.
Ik zat in een identiteitscrisis, was overspannen en heb hulp gezocht én gekregen bij het Centrum voor Pastorale Counseling in Heverlee (België).

Veranderd
Toen ik na een periode van ziekte weer ging werken zeiden mijn collega's: "wat ben jij veranderd!" Ja, ik was (en ben nog steeds) veranderd in mijn denken en in mijn gedrag en ik nam de draad van het leven weer op.
God kreeg nu de eerste plaats. Hij was voor mij niet meer alleen een Rechter, maar ook een liefdevolle, vergevende en aanvaardende Vader. We gingen naar een andere kerk die meer bij onze geloofsbeleving paste. Ik werd volwassen gedoopt door onderdompeling. Een vierde kind werd geboren.

Bijbelschool In de Ruimte
Na 2 jaar bidden en regelmatig vasten nam ik ontslag bij mijn werkgever en we gingen naar de Bijbelschool In de Ruimte in Soest. God had financieel voorzien in het tekort dat we hadden berekend en er was een plaats bereid voor ons gezin met 4 kinderen. Een moeilijke tijd, maar wel een gouden tijd.
Na de bijbelschoolperiode verlangde ik ernaar om in de kerk te functioneren, maar in de evangelische kringen werkt het anders. Daar hoef je geen bijbelschool te hebben om dominee te kunnen worden. Dus werkte ik in de maatschappij, eerst als taxichauffeur, daarna als ziektewetcontroleur.

Gaventest
In 1995 ontvingen we een profetie. Na een reorganisatieontslag volgde ik tijdens een periode van 3 jaar werkeloosheid een omscholing tot salarisadministrateur. Daarna werkte ik met veel plezier bij Schipper Accountants te Goes. Voor 75 werkgevers deed ik de salarisadministratie.
Daarnaast werkte ik voor één dag per week bij de zendingsorganisatie stichting Atlantic Bridge te Kruiningen.
In 1998 deed ik een gaventest van Paul Donders bij Rafael Goes en werd duidelijk welke gaven God aan mij gegeven had. Als ik terugkeek zag ik dat God mij in Zijn handen nog steeds verder gevormd en veranderd had. Ik was meer en meer afgestorven aan mezelf.


Ontslag
In 2004 merkte ik dat mijn hart meer naar medewerkers uitging dan naar korte contacten met werkgevers. Zodoende besloot ik van werkgever te veranderen en op de salarisadministratie te gaan werken bij één bedrijf. Dit tijdelijk dienstverband werd in 2005 niet verlengt. Toen mij dit werd medegedeeld voelde ik mij als een skelet.
Toen die zondag erna iemand in de kerk bepaald werd bij een gouden skelet wist ik dat God mij en mijn vrouw nog steeds op het oog had en dat Hij alles in Zijn hand had. Hij had dit alles gepland. Ik moest denken aan de profetie uit 1995 en begon te zien dat deze nu in vervulling ging. Ook kwam de tekst uit Joh. 15:16 opnieuw enkele keren op mijn weg.

Hongarije en Roemenie
Dat jaar maakte ik in oktober een zendingsreis naar Hongarije en Roemenië en die reis werd meerdere keren bovennatuurlijk bevestigd. Zo kreeg ik een profetie voor een voor mij totaal onbekende zigeunergemeente, wat echter wel het antwoord was op het gebed van de voorganger. Verder werd een zieke stervende man genezen.
Kort daarna zijn wij in november in Nederland op wonderbaarlijke wijze aangesteld in de bediening die we nu mogen vervullen. Vervolgens werd ik door deze zigeunergemeente gevraagd terug te komen samen met mijn vrouw en sinds 2006 gaan we meerdere keren per jaar naar deze groep zigeuners toe om hen te dienen, richting te geven, te bemoedigen, onderwijs te geven, te bidden met mensen, enz. Het is fijn dit te doen en anderen mee te nemen die ook weer de door God aan hun gegeven gaven kunnen laten functioneren.

Mijn hart volgen
Verder besloot ik te doen wat mijn hart me ingaf en mijn natuurlijke talenten te gebruiken. Via Buro Samuèl help ik mensen met hun financiën en verzorg ik aangiftes van de inkomsten-belasting. Op die manier kunnen mensen ons ook financieel steunen. Verder ben ik ook betrokken geraakt bij de Full Gospel Business Men's Fellowship International.
Dit is de rode draad, maar verre van compleet. God heeft ons op zoveel manieren geleid en tot ons gesproken. Als u meer wilt weten kunt u ons uitnodigen of zelf bij ons langs komen.
Download het persoonlijke verhaal van Sam en Els om uitgebreider te lezen hoe het zo gekomen is en verder is gegaan.