Some One Else Ministries

 

2010-02 Reis en foto's

Reis naar Hongarije met Some One Else Ministries – 16 t/m 22 feb 2010

Inleiding en heenreis
Samen met Sam Peene maakte ik (Henk) een reis naar Hajdúhadház in Hongarije om de evangelische zigeunergemeente daar te dienen.

Op de zondagavond voor het vertrek kwamen we met een aantal mensen samen in het huis van Sam en Els om te bidden voor deze reis en om te luisteren naar de Heer en naar wat Hij wil dat we daar gaan ondernemen. Enkele zaken die daar aan de orde kwamen waren:
- God doet nieuwe dingen.
- Ga in Gods autoriteit staan, maar zet jezelf niet op een voetstuk.
- Open de hemel door het proclameren van Gods woord.
- Voor Sam: geef richting als profeet.
- Geef de mensen vaste grond om op te staan door de waarheid van Gods woord.
- Voor de mensen: schaam je niet voor je afkomst. God houdt van je zoals je bent.
Het was wonderlijk om te ervaren dat we al deze dingen gezien hebben tijdens de reis.
Op dinsdag reisden we met de trein naar Eindhoven. We vlogen naar Boedapest en een taxi bracht ons naar Hajdúhadház.
Die zelfde avond hadden we een skype verbinding met Frank om samen te bidden. We hoorden elkaar en zagen hem op het beeldscherm. Frank is een 27 jarige Hongaar van Amerikaanse ouders die samen met een echtpaar (Norbert) een huisgemeente leidt in Nyíregyháza. Een mooi begin.

Bouwplannen
Woensdag hebben we veel vergaderd met Tony (voorganger zigeunergemeente in Hajdúhadház), Frank, Norbert en David. David is een Zuid Koreaanse zendeling die voorganger is van een kerk in Debrecen. Hij heeft de visie ontvangen dat God zigeuners in Hongarije wil gebruiken om anderen Hongaren te bereiken. Samen vormen ze een netwerk om het evangelie te brengen in plaatsen in Hongarije en de omliggende landen zoals Roemenië en Slowakije.
Het werk in Slowakije begon toen Ingemar (een Zweed, die regelmatig met Frank en Norbert samenwerkt) in Zweden Slowaakse bedelaars tegenkwam en voor hen eten en onderdak verzorgde. Later hebben ze hen opgezocht in Slowakije en daar zijn groepen christenen uit ontstaan.
Ze delen hun plannen om op de privégrond van het huis van Toni en op de aangrenzende grond van een buurman (wiens grond te koop is) een conferentie ruimte, een fitnessruimte, een sportveldje, appartementen en een winkel neer te zetten.
Ze willen dit gebruiken als discipelbasis voor:
het opleiden en trainen van christenjongeren, evangelisten en leiders
het bieden van een rustplek voor zendelingen etc.
het bieden van ontspanning voor de lokale jeugd (er is niet veel te doen voor jongeren in Hajdúhadház).
We vinden het een goed en realistisch plan. De dag van praten en bidden wordt afgesloten met een maaltijd in een pizzeria. Daar horen we het verdrietige bericht dat iemand in onze kerk in Vlissingen is overleden.

Avondsamenkomst

Donderdagavond hebben we een dienst in de kerk. Timea vertaalt van het Engels in het Hongaars. Wat leuk om te merken dat ze elke reis beter wordt. Sam spreekt over Zach. 10 : 1. Bid om regen en je zult stortregens ontvangen. Regen is een beeld van zegen.
Henk preekt over de besnijdenis die voorafging aan het vallen van de muren van Jericho. Besnijdenis was een pijnlijke zaak. Het nieuwe testament spreekt over de besnijdenis van het hart. Dit beeldt uit dat slechte dingen uit je hart worden weggesneden. Denk ook aan Joh. 15 waarbij er over snoeien wordt gesproken: je laat God toe verkeerde dingen uit je leven weg te nemen. We willen allemaal de overwinning, maar hebben misschien moeite met het snoeiproces. Dat doet teveel pijn. Er was een uitnodiging voor gebed om God te laten snoeien.

Huisbezoeken
Samen met Tony bezoeken Sam en Henk verschillende gezinnen. Janos en Erjika wonen in Hajdúsámson in een appartement. Ze leiden een huisgroep. Ze overwegen om naar een dorpje in de buurt te verhuizen en vragen gebed. Een andere dag bezoeken we een ouder echtpaar en bidden samen.
Ook in Debrecen bezoeken we een familie, waar we samen bidden en zingen. Er staat daar een mooie cd op die het aanbiddingsteam van de kerk in Hajdúhadház in 2009 heeft gemaakt. Later krijgen we elk zo'n cd mee naar Nederland en bespreken we de mogelijkheid om de cd in Nederland te verspreiden.

Politieke bijeenkomst
Tony vertelt dat de politieke situatie in Hongarije onder invloed van de crisis verslechterd is. Een grote politieke partij met fascistische trekken zinspeelt openlijk op het vermoorden van zigeuners. Dit is zorgelijk en hij vraagt gebed. Andere partijen werken samen om te voorkomen dat deze partij aan de macht komt. In april 2010 zijn er verkiezingen.
We gaan met een aantal gemeenteleden mee naar een politieke bijeenkomst van de democratische socialistische partij. Hier zijn zigeuners en overige Hongaren en spreekt een landelijk bekende politica, maar ook lokale mensen doen een woordje. Na de toespraken is er een maaltijd. Het is bijzonder dat we zo kunnen delen in wat deze christenen meemaken.

Schoolbijeenkomst

Tony, zijn vrouw Peruska en andere gemeenteleden volgen een programma voor volwassenenonderwijs. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag gaan zij naar school in Hajdúhadház van 13:00 u. tot 19:00 u. Voor hen is dit heel belangrijk en het levert betere kansen op de arbeidsmarkt op. Voor zigeuners is het niet makkelijk om werk te krijgen en te houden.
Op zaterdagavond is er een feestelijke bijeenkomst van de school in Debrecen voor alle leerlingen die het semester hebben afgemaakt (zowel kinderen als volwassenen, als zigeuners en andere Hongaren). De leerlingen krijgen een lintje op het podium. Later voeren alle klassen iets op: een liedje, een sketsch, gedicht of een act.

Kerkdienst op zondag
Op zondagmorgen nemen Henk en Timea de liederen die we 's middags zullen zingen door. Norbert is gekomen voor de vertaling. Hij speelt elektrische gitaar en Henk akoestische gitaar.
Sam spreekt over het terugkeren naar je eerste liefde voor God. Het huwelijk gebruikt hij als voorbeeld. Als een man en vrouw na jaren alleen nog maar met elkaar praten over de kinderen en dingen die moeten gebeuren, dan groei je uit elkaar. Als je echter regelmatig tijd in elkaar investeert groei je weer naar elkaar toe. Intimiteit bloeit dan weer op. Zo is het ook met God. Sam bidt voor mensen die verlangen naar de eerste liefde met God.
In januari en februari neemt de gemeente tijd om te bidden en vasten met de leidersgroep en om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Er zijn dan geen huiskringen.
Deze zondagavond komt de leidersgroep bij elkaar.

Terugreis
Na een korte nacht gaat om 04:00 u. de wekker. We drinken koffie en bidden met Peruska en Tony. Een half uur later zitten we in de taxi naar Budapest. We vliegen naar Eindhoven. Daar ontmoeten we Lilian (dochter van Sam en Els) die ons met de auto ophaalt. Om 16:00 u. zijn we thuis.
We zien dankbaar terug op een goede tijd met elkaar en met God.

Henk.

2010-02-f (1)
2010-02-f (1)
2010-02-f (2)
2010-02-f (2)
2010-02-f (3)
2010-02-f (3)
2010-02-f (4)
2010-02-f (4)
2010-02-f (5)
2010-02-f (5)
2010-02-f (6)
2010-02-f (6)
2010-02-f (7)
2010-02-f (7)
2010-02-f (8)
2010-02-f (8)
2010-02-f (9)
2010-02-f (9)
2010-02-f (10)
2010-02-f (10)
2010-02-f (11)
2010-02-f (11)
2010-02-f (12)
2010-02-f (12)
2010-02-f (13)
2010-02-f (13)
2010-02-f (14)
2010-02-f (14)
2010-02-f (15)
2010-02-f (15)